КОНТАКТ
Индустриска бр.3 Прдејци, Гевгелија

+389 75 499 222

+389 75 469 469

info@romansa.mk